ពីមុនលឺតែឈ្មោះមិនដែលឃើញមុខ!!! មហាឧកញ៉ា យឹម តន ដែលបានចំណាយលុយសាងសង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងរាប់មិនអស់ក្នុងប្រទេសយើងគ្រប់កន្លែង បើដឹងអំពីប្រវត្តិរបស់គាត់រឹតតែមិនធម្មតា

ប្លែកៗ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពីមុនលឺតែឈ្មោះមិនដែលឃើញមុខ!!! មហាឧកញ៉ា យឹម តន ដែលបានចំណាយលុយសាងសង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងរាប់មិនអស់ក្នុងប្រទេសយើងគ្រប់កន្លែង បើដឹងអំពីប្រវត្តិរបស់គាត់រឹតតែមិនធម្មតា ។ យឹម តនជាឈ្មោះដែលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាបងប្អូនរស់នៅតាមបណ្តោយផ្លូជាតិលេខ ៣

និងលេខ ៤ ស្គាល់ច្បាស់ជាងតារាចម្រៀងល្បីទៅទៀត។មូលហេតុបុរសរូបនេះ បានកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោពាសពេញតាមរបងរបងវត្ត សាលារៀន ក្រុមហ៊ុន សហគ្រាស រោងចក្រ និងកន្លែងសាធារណៈជាច្រើនទៀត ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកស្គាល់លោក យឹម តន ប្រាប់ថា «កុំប្រកាន់នឹងគាត់ព្រោះគាត់មានសតិមិនគ្រប់ឡើយ កាលពីជំនាន់ លន់ នល់ លោកជាមន្ត្រីរាជការម្នាក់ លុះបែករបប ប៉ុល ពត លោកត្រូវបានប្រពន្ធលែងលះ ធ្វើឲ្យលោកឈឺចិត្តស្អិតទ្រូងរហូតលក់ក្របីគោទិញបានម៉ូតូរត់ឌុបបានលុយខ្លះទិញថ្នាំកំប៉ុងបាញ់តាមរបងវត្ត និងកន្លែងផ្សេងៗតែម្តង។ ខ្ញុំក៏មិនដឹងគាត់ធ្វើចឹងបានអីមកវិញដែរ»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កន្លងមកបងប្អូនមួយចំនួនបានស្គាល់លោក យឹម តន ត្រឹមតែឈ្មោះប៉ុណ្ណោះ ព្រោះលោកជាមនុស្សអាថ៌កំបាំងបំផុត តែពេលនេះមនុស្សជំនិតដែលស្គាល់លោក បានផ្តិតយករូបថតចាស់ថ្មីរបស់លោកបង្ហោះលើបណ្តាញសង្គមធ្វើឲ្យសាធារណជនស្គាល់ច្បាស់តែម្តង

ដោយមើលមួយភ្លែតនឹកស្មានថាលោកបម្រើការងារនៅក្រសួង និងស្ថាប័នណាមួយហើយ ព្រោះលោកមានឯកសណ្ឋានស្អាតបាតតាមពិតគាត់ជាមនុស្សតុស៊ិកសោះ៕

ប្រភព៖ khmernews168.com

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *