បា ត់កាតតែចង់ចា ក់ដូសទី៣ លោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន បញ្ជាក់ឱ្យបងប្អូនត្រូវធ្វើតាមវិធីមួយនេះ

ចែករំលែក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មកទល់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ដំណើរការនៃការចា .ក់.វ៉ាក់ស៊ាំងដូសទី៣ ឬដូសជម្រុញ កំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅជាបន្តបន្ទាប់ស្របតាមកាលបរិច្ឆេទដែលក្រសួងបានដាក់កំណត់។ ដោយឡែកទាក់ទិនទៅនឹងការចា.ក់.ដូសជម្រុញនេះ ក៏មានបញ្ហាធំមួយទៀតចោទមានឡើងពីបញ្ហាបាត់កាតចា.ក់.វ៉ាក់ស៊ាំងដូសទី១ដូសទី២ មិនធ្វើរកដំណោះស្រាយបែបណាដើម្បីទទួលបានកាតមកវិញ ដើម្បីបន្តទៅចាក់ដូសទី៣។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កត្តានេះដែរ យោងតាមការបកស្រាយរបស់លោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន ប្រធានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចា.ក់ វ៉ាក់សាំងកូ.វី.ដ-១៩ បានលើកឡើងថា រឿងបញ្ហាកាតវ៉ាក់ស៊ាំង ខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើការអំពាវនាវ ក៏ដូចជាបានណែនាំច្រើនលើកច្រើនសារដែរហើយ។ ហើយខ្ញុំក៏បានបញ្ជាក់ច្បាស់ទៀតថា សូមឱ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានការថែរក្សានូវកាតវ៉ាក់ស៊ាំងនេះឱ្យបានល្អមែនទែន ពីព្រោះយើងមានកាតដូចជាកាតប្រជាជន passport (លិខិតឆ្លងដែន) ឥលូវនេះមានកាតវ៉ាក់ស៊ាំងនេះក៏ត្រូវរក្សាទុកដូចគ្នាអ៊ីចឹង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឱ្យវាល្អកុំឱ្យបាត់បង់។ ធម្មតាមុននឹងចេញកាត គេមានប្រព័ន្ធរបស់គេទាំងខាងកងទ័ពទាំងខាងស៊ីវីល អ៊ីចឹងប្រសិនបើបងប្អូនធ្លាប់ចា.ក់.នូវខាងកងទ័ពសូមអញ្ជើញទៅខាងកងទ័ពទៅកន្លែងដែលបងប្អូនធ្លាប់.ចា.ក់.នោះ ទៅជម្រាមសួរនាំ ដើម្បីឱ្យក្រុមគ្រូពេទ្យឆែកមើលនៅក្នុងប្រព័ន្ធ ប្រសិនបើនៅក្នុងប្រព័ន្ធឃើញមានឈ្មោះបងប្អូនចា.ក់.ពិតប្រាកដ អ៊ីចឹងគេនឹងចា.ត់.ចែងរៀបចំដើម្បីឱ្យមានជាការបញ្ជាក់ ឬមួយក៏អាចថា នៅពេលដែលបងប្អូនទទួលបាននូវដូសជម្រុញនោះ គឺនឹងអាចមានការចេញកាតចេញជូនតែម្តង មិនមែនចេញឥលូវទេ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកជំទាវ ក៏បានបន្តឱ្យដឹងទៀតថា ឥលូវព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបានជាច្រើន ក៏មានបងប្អូនយើងបាត់កាតពិតប្រាកដ។ មានន័យថាជ្រុះបាត់ ឬមួយក៏ចោរឆក់កាបូប ឬបាត់តែម្តង ប៉ុន្តែក៏មានបងប្អូនមួយចំនួនទៀត ដែលយើងបានធ្វើការស្រាវជ្រាវរួចហើយ កាតគាត់មិនបាត់ទេ តែគាត់ចង់បានកាតថ្មី ចឹងគាត់ថាគាត់បាត់កាត។ កន្លែងនេះ ក៏ត្រូវការភាពច្បាស់លាស់ដែរ មុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តថា ត្រូវធ្វើយ៉ាងមិច? ដូច្នេះហើយបានជា តម្រូវឱ្យមានការឆែកឱ្យបានពិតប្រាកដ ហើយជាពិសេសកុំឱ្យអ្នកអត់ទាន់បានចា.ក់.វ៉ាក់ស៊ាំងសោះនោះ គាត់យកលេសថាគាត់បាត់កាត់ ហើយសុំកាត ដើម្បីឱ្យគាត់បានកាត បញ្ជាក់ថាគាត់ចា.ក់.វ៉ាក់ស៊ាំងរួចហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកជំទាវក៏មានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថា ចឹងកន្លែងនេះគឺសូមឱ្យមានភាពស្មោះត្រង់ទាំងអស់គ្នា វាមិនមានជាបញ្ហាអីទេសម្រាប់ការជូននូវកាតនូវអីនេះ ក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវឱ្យមានការត្រួតពិនិត្យឱ្យបានច្បាស់លាស់ផងដែរ។ ហើយចំណុចមួយទៀតដែលលោកជំទាវចង់ជម្រាបជូនដែរ ពេលខ្លះនៅពេលដែលកាតហ្នឹងបានទៅដោយមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់ អ៊ីចឹងភាពបាត់នឹងក៏មានច្រើនដែរដោយសារ នៅពេលបាត់ទៅគេចេះតែឱ្យទៀតហើយ ដោយមិនមានអស់លុយអស់អីផង។ ត្រង់ចំណុចនេះលោក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជំទាវបានប្រសាសន៍បន្តថា ការចេញកាតនេះរដ្ឋត្រូវទិញ កាតនេះអត់មានពីណាជប់បានទេ គឺត្រូវទិញកាតនឹង ត្រូវព្រីន ហើយការព្រីននេះ ត្រូវការទឹកថ្នាំ ត្រូវការកម្លាំងមនុស្ស ដើម្បី.ចា.ត់ចែងរៀបចំ ហើយចឹងបើ១លាននាក់ មានកន្លះលានហើយដែលបាត់កាត ចឹងយើងមិនថាត្រូវធ្វើមិច មានតែត្រូវការថវិការ ត្រូវការអីទៀតមកចា.ត់.ចែងរៀបចំ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាស្រ័យហេតុខាងលើ លោកជំទាវបានសំណូមពរឱ្យបងប្អូនមេត្តាចូលរួម ថែរក្សានូវកាតវ៉ាក់ស៊ាំងនេះ នៅពេលដែលខ្លួនថាបាត់កាត។ ជាមួយគ្នានេះដែរ សម្រាប់វ៉ាក់ស៊ាំងដែលមកដល់ហើយ លោកជំទាវក៏បញ្ជាក់ឱ្យដឹងបន្ថែមដែរថា បងប្អូនដែលមានតម្រូវការ.ចា.ក់ហើយ យើងក៏មិនឱ្យមានការរាំងស្ទះដែរ ចឹងអ្វីដែលសំខាន់សុំបងប្អូនទៅកាន់ទីតាំង.ចា.ក់វ៉ាក់ស៊ាំង ហើយជម្រាបជូនគ្រូពេទ្យទៅ ដើម្បីក្រុមគ្រូពេទ្យពិនិត្យមើលលើប្រព័ន្ធត្រឹមត្រូវ ប្រសិនបើឃើញឈ្មោះបងប្អូនពិតប្រាកដជា.ចា.ក់វ៉ាក់ស៊ាំង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយ ហើយបានដូសទី១ដូសទី២មានថ្ងៃខែត្រឹមត្រូវ ចឹងក្រុមគ្រូពេទ្យនឹងអាចមានការសម្រេចដើម្បីចា.ក់.ដូសទី៣ជូនបងប្អូន ហើយនៅពេលនោះអាចប្រសិនបើមានការសម្រេចជូនកាតថ្មី យើងនឹងជូន តែបើត្រូវបញ្ជាក់សិនអីសិន រងចាំការណែនាំអីមិចទៀត យើងនឹងមានការណែនាំជាបន្តទៅទៀត៕

ប្រភព៖ http://l24newz.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *