ផ្អើលពេញហ្វេសប៊ុក! នៅសុខៗ កូនក្រមុំ​ កូនកំលោះ យកក្ដារមឈូសតាំងក្នុងរោងការ ចុងក្រោយមានអីស្រាប់តែ…

ប្លែកៗ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នេះ​គឺជា​មង្គលការ​ប្លែក​ខុស​គេ​របស់​កូនក្រមុំ​កូនកំលោះ​មួយគូ ដែល​បាន​ដាក់​តាំង​ក្ដារ​មឈូស​នៅ​ខាង​មុខ​ពិធី ដើម្បី​ទុក​ថតរូប​ជំនួស​ឲ្យ​ឆាក​នៅ​ក្នុង​ពិធី​ទូទៅ​។ ពួក​គេ​បាន​ប្រាប់​ថា ដោយ សារ​ តែ​ក្ដារ​មឈូស ​នេះ​ហើយ ដែល​ ធ្វើ​ឲ្យ​ពួក​គេ​ ទាំង​ពីរ​ស្រឡាញ់​គ្នា ដូ ច្នោះ​ហើយ​ទើប​មាន ​ក្ដារ​មឈូ ស​ក្នុង​ពិធី​តែ​ម្ដង​ទៅ​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយ​មា នការ​បង្ហោះ​រូ បភាព​រៀប​ការ​ ដែល​ប្លែ ក​ខុស​គេ​នេះ​ទៅ​ក្នុង​ សង្គម​អន​ឡាញ​តាម​រ យៈ​ហ្វ៊េ​ស ​ប៊ុ​ក​ឈ្មោះ Kan Pho to ព្រមទាំង​សរសេរ​ ប្រយោគ មួយ​ឃ្លា​ថា

”​ព្រោះ​ការ​ផលិត​ក្ដារ​ មឈូស​ទើប​ធ្វើ ​ឲ្យ​យើង​ បាន​ជួប​គ្នា ហេតុនេះ​ហើយ ទើប​ពិធី​រៀប​ការ​របស់​ យើង​ចាំបាច់​ត្រូ វ​មាន​ក្ដារ​មឈូ ស​ជា​សាក្សី​ស្នេហ៍​។ ក្ដា រ​មឈូស ​មួយ​នេះ កូនកំលោះ​ជា​អ្នក​ផ្គុំ ហើយ​កូនក្រមុំ​ជា​អ្នក​លាបថ្នាំ សូម​ចូលរួម​ត្រេកអរ​ជាមួយ​អ្នក​ទាំង​ពីរ​ផង​ដែរ គ្រប់​គ្នា​អាច​ចែករំលែក​រូបភាព​ទាំងនេះ​បាន​ណា​”​។

ក្រោយ​ពី​ផុស​ភ្លា ម​ក៏​ធ្វើ​ឲ្យ​គ្រ ប់​គ្នា​ដែល​ឃើ ញ​ងឿងឆ្ងល់​ថា គិត​ដូច​ ម្ដេច​បាន​យក​ ក្ដារ​មឈូស ​មក​ដាក់​ក្នុ ង​ពិធី​មង្គលការ​ដូច្នោះ មិនដឹង​ជា​ពិធី​រីករាយ ឬ​កើតទុក្ខ​ឲ្យ​ប្រាកដ​នោះ​ទេ? អ្នក​សារព័ត៌មាន​ក៏​ បាន​ទាក់ទង​ទៅ​ ម្ចាស់​ហ្វ៊េ​ស​ប៊ុ ​ក​នោះ ដែល​ជា​ជាង​ថតរូប​នៅ​ក្នុង​ពិធី ដំបូង​ គាត់​បាន​ជជែក​ជា មួយ​និង​ម្ចាស់​កម្ម​ពិធី

រួច​ហើយ​ព្រ មទាំង​សួរ​ដល់​ កា រ​គិត ​ដែល​ចង់​រៀបចំ​បែ ប​នេះ​ថា​វា​ មើលទៅ​សម​ស្រ ប​តាម​ជំនឿ​ របស់​ជនជាតិ​ ថៃ​ដែរ ឬ​យ៉ាងណា និង​គិត​ដូច​ម្ដេច​បានជា​យក​ ក្ដារ​មឈូស​មក​តុបតែ ង​ក្នុង​ កម្ម​ពិធី?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើម្បី​ចង់​ ដឹង​កាន់តែ ​ច្បាស់ អ្នក​សារព័ត៌ មាន​ក៏​បាន​ធ្វើ​ដំ ណើរ​ទៅ​រោងចក្រ​ផលិត​ក្ដា រ​មឈូស​ដែល​ស្ថិត​ នៅ​ឃុំ​ ណ​ង​យ៉ាវ ស្រុក​ផាក​ នំ​សារ​ខាម ខេត្ត​ ឆាក​ឈើ​ង​សាវ ដើម្បី​ទៅ​ជួ ប​គូស្នេហ៍​ថ្មីថ្មោង​មួយគូ​នេះ​ដែល​ ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ភាព​ល្បី ល្បាញ​នៅ​ក្នុង​ស ង្គម​អន​ឡាញ និង​សាកសួរ​អំពី​ប្រវត្តិ​របស់​អ្នក​ទាំង​ពីរ​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កូនកំលោះ ​មានឈ្មោះ​ថា ចក្រី​ត ណា​ម​វិ​សេត អាយុ ២៣​ឆ្នាំ និង​កូនក្រមុំ​ឈ្មោះ ផ​ន ធិ​ឆា​រឿង​រាំ មាន​អាយុ ១៦​ឆ្នាំ អ្នក​ទាំង​ពីរ​ជា​បុគ្គលិក​ធ្វើ​ក្ដារ​មឈូស​នៅ​រោងចក្រ​មួយ​កន្លែង

ហើយ​កូនក្រមុំ​ក៏​ជា​អ្នកស្រុក​នគររាជ​សីមា ដែល​បាន​ផ្លា ស់​មក​ធ្វើ​ជា​បុគ្គលិ ក​នៅ​ក្នុង​រោងចក្រ​ផលិត​ ក្ដារ​មឈូ ស​ពី​មុន​មក​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កូនកំលោះ​ដែល​ ជា​អ្នកស្រុក​ម ហា​សារ​ខាម ក៏​បាន​មក​ធ្វើ ការ​នៅ​ទីនោះ​ដូច​គ្នា ​កាលពី ២​ឆ្នាំ​មុន​។ ពេលវេលា​កន្លង​ផុត​ទៅ​មិ ន​បាន​ប៉ុន្មា ន​ផង អ្នក​ទាំង​ពី រ​ក៏​បាន​ទា ក់ទង​គ្នា មើលចិត្ត​គ្នា​ ប្រហែល ១០​ខែ​ក៏​សម្រេចចិត្ត​រៀប​ការ​ជាមួយ​គ្នា​តែ​ម្ដង​ទៅ​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
អ្នក​ទាំង​ពីរ​ធ្វើកា រ​នៅ​ក្នុង​រោងចក្រ​ ផលិត​ក្ដារ​ម ឈូស ​យូរ​ៗ​ទៅ ​ក៏​គិត​ថា ក្ដារ​មឈូស​គ្រា ន់តែ​ជា​ប្រអប់​ ឈើ​ដែល​លា បថ្នាំ​ពណ៌​ តែ​ប៉ុណ្ណោះ ពេល​ដែល​យក​មក​តុបតែង​នៅ​ ក្នុង​ពិធី​មើលទៅ​ក៏​ មិនជា​អ្វី ហើយ​ពួក​គេ​ក៏ ​មិន​បាន ​គិត​អ្វី​ច្រើន​នោះ​ដែរ

ហើយ​ក៏​មិន​គិត​ថា វា​ ខូចខាត​អ្វី​នោះ​ដែរ ព្រោះ​អ្នក​ ទាំង​ពីរ​មក​ជួប​គ្នា ​ហើយ​ស្រ ឡាញ់​គ្នា​ក៏​ព្រោះតែ​ ការងារ​មួយ​នេះ ទើប​សម្រេចចិត្ត​យក​ក្ដារ​មឈូស​យក​មក​រៀប ចំ​ពិធី​ក្នុង ​ពិធី​មង្គ លការ​ទៅ​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ចំណែកឯ​អ្នក​ផ្ដើមគំនិត​នៃ​ការ​យក​ក្ដារ​មឈូស​មក​ជំនួស​ឲ្យ​ឆាក​នៅ​ក្នុង​កម្ម​ពី​ធី គឺ​អ្នកស្រី ណា​ន់​ថា​ក់​ណា នេ​រ៉ា​ក់​ភូ​ស៊ី មាន​អាយុ ៤៥​ឆ្នាំ​ដែល​ជា​ម្ចាស់​រោងចក្រ​ផលិត​ក្ដារ​មឈូស គាត់​យល់​ឃើញ​ថា កូនក្រមុំ​កូនកំលោះ​ធ្វើការ​ជា​អ្នក​ផ្គុំ​ក្ដារ​មឈូស ដូច្នោះ​ហើយ​កា រ​ដែល​មាន​មឈូ ស​នៅ​ក្នុង​ពិធី មិន​គិត​ថា​ខុស​ទាស់​អ្វី​ឡើយ ព្រោះ​វា​ជា​ក្ដី​សុខ​រ បស់​អ្នក​ ទាំង​ពីរ​ ទៅ​វិញ​ទេ​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
អ្នក​ទាំង​ពីរ​ធ្វើ​វា​ដោយ​ផ្ទាល់​ដៃ ថែម​ទាំង​ក្រុម​គ្រួសារ​ជួយ​ច្នៃ​ម៉ូ​ដ​ទៀត​ផង ទើប​លេច​ចេញ​នូវ​រូបរាង​ក្ដារ​មឈូស​មួយ​នេះ​មក​។ សម្រាប់​គាត់ គាត់​គិត​ថា ក្ដារ​មឈូស​គ្រាន់តែ​ផ្ទះ​មួយ​ខ្នង​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​។

ចំណែក​ពិធី​រៀប​ការ​របស់​អ្នក​ទាំង​ពីរ​ក៏​បាន​រៀបចំ​ឡើង​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​១៨ មិថុនា កន្លង​មក​ហើយ ពិធី​នេះ​ក៏​បាន​រៀបចំ​នៅ​ក្នុង​រោងចក្រ ហើយ​ក៏​បាន​រៀប ចំ​បែប​រក្សា​គម្លា ត​មាន​ត្រឹ មតែ​បងប្អូន​សាច់ញា តិ​ជិត​ស្និទ្ធ​មក​ចូ លរួម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​៕

ប្រភព៖ 48newshr.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *