សូមប្រយ័ត្ន ! កុំគិតថា​ចុះពី​ឡាន​តែមួយភ្លែត​ហើយ​ទុកកូនតូច​ក្នុង​ឡានម្នាក់ឯង ប្រយ័័ត្នស្ដាយក្រោយ

ព៍តមានជាតិ

កន្លងមកមានអាណាព្យាបាលជាច្រើនបានចែករំលែកករ ណីទុកកូនតូចក្នុងឡានចោលតែឯង ដែលអាចបណ្តា លឱ្យមានគ្រោះថ្នា ក់មើលមិនឃើញ ប្រសិនជាយើងមានការធ្វេសប្រហែស។ ជាក់ស្តែង

កាលពីម្សិលមិញ គណនីបណ្តាញសង្គមមួយមានឈ្មោះ Ah Mouy បានចែករំលែកបទពិសោធរបស់ខ្លួននៅពេលដែលកំពុងធ្វើដំណើរទៅសំពៅលូនជាមួយកូនស្រីតូច ពេលនោះនាងបានចុះទិញ

ផ្លែឈើបន្តិចបន្តួចដោយមិនបានយកសោឡានចេញព្រោះគិតថាចុះតែមួយភ្លែតមិនអីទេ។ប៉ុន្តែ អ្វីៗមិនដូចការគិតឡើយ នៅពេលទិញផ្លែឈើរួច និងដើរសំដៅដល់ឡានវិញបែរជា ប់សោ

បណ្តា លឱ្យកូនតូចអាយុ ២ខួបអង្គុយនៅខាងក្នុងភ័ យឆ្លេឆ្លាតែឯងរហូតយំស្ទើរ គាំ ង។ ជាសំណាងដែលពេលនោះបានអ្នកស្រុកអ្នកភូមិ ជួយយកអាសាទើបក្មេងតូចរូបនោះបានរួចមកវិញ ជាមួយនឹងការស្តា យក្រោយរបស់ម្តាយដែលទុកកូនចោលក្នុងឡានតែម្នាក់ឯង៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *